Det næste event er (4. lørdag i mdr.):

  1. 27. juli 2013 (Vestre Alle 13, Valby)
  2. 24. august 2013 (sted annonceres senere)
  3. 10-11. oktober: megaburn (info kun på engelsk)

Indtil videre bliver det 8 timer fra kl. 14-22.

Det foregår i praksis på den måde at der er 4 forskellige sessions á 2 timer hver, som ledes af forskellige hver gang.

Det giver variation i stilarterne og spændende udtryksmuligheder, hvor hver enkelt kan komme ind for Guds trone på deres særlige måde. Målet er ikke lovsang - som vi normalt kender det - og slet ikke koncert, men at hver enkelt tilbeder kommer i et vertikalt forhold ind for Gud. Dvs. at der ikke "performes" for tilhørerne, men at bane vejen for Guds nærvær og tilstedværelse, som alle kan/vil blive en vital del af. At lade det blive et samlet tilbedelse med inkludering af alle tilstedværende, med fokus alene på vores Mester og Herre.

Det er målet, men alle er p.t. i proces for at finde det specielle danske ståsted. Kom og vær med og gør din indflydelse/inspiration gældende, ved at bringe Guds nærvær med og lad os sammen "bygge et alter" for vor store Gud og vidunderlige Far.

Det var vor Herres sidste bøn at "vi alle må være ét"...

Læs om BurnWagon!

Burn 24-7 er godt igang i Danmark.

Tilbedelse, lovprisning, liv og glæde!

Kom og vær med...